Kongressen är Sveriges ungdomsråds årsmöte

Alla medlemsungdomsråd som har skickat in medlemsrapportering för föregående år är välkomna dit för att bestämma vad Sveriges ungdomsråd ska fokusera på under kommande år, och för att bestämma vilka som ska utgöra organisationens styrelse. Det är självklart gratis att anmäla sig till våra träffar.

Men hur går det till?

Kongressen är den 1-3 mars. Varje ungdomsråd kan närvara på kongressen med 1 ombud (den personen som röstar från ert ungdomsråd) och 1 ersättare (en till person som kan rösta om det behövs). Under kongressen för ni ert ungdomsråds talan och verkar för att era lokala intressen får gehör i hela Sveriges ungdomsråd som samarbetsorganisation. Ni kan även skicka kandidater, alltså personer som kandiderar till förtroendeuppdrag, dessa ska då ha kandiderat till förtroendeuppdragen senast den 19/1 alltså fredagen under IRL som sker den 19-21 januari. Kandidaten ska också ha varit i kontakt med valberedningen. Läs mer om detta här!

Praktiskt
Kongressen sker i Karlskoga i en samverkan med Karlskoga kommun och Karlskoga ungdomsfullmäktige och Sveriges ungdomsråd som täcker kost & logi. Resa bokar ert ungdomsråd, om ni har en samordnare, prata med denna för stöd. Är ert ungdomsråd i behov av extra stöd för att kunna delta? Ansök då om medel ur resefonden.

Kontaktpersoner

Har du frågor om kongressen?  Veckan innan kongressen skickar vi ut ett infobrev med kompletterande information. Hör gärna av dig till oss vid fler funderingar.

Ellen Åberg, Styrelsens ordförande och svarar på frågor om kongresshandlingar.
ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se

Motioner och motionssvar från styrelsen

Motioner är förslag som en eller flera medlemsungdomsråd tillsammans har skickat in till kongressen. De som skickat in motionen kallas för motionärer.

Motioner kan handla om styrdokument såsom:
• Stadgarna
• Visionsprogrammet
• Organisatoriska strategin
• Politiska programmet

Motioner kan också handla om vad Sveriges Ungdomsråd ska göra kommande året, eller ännu längre i framtiden. Det är även möjligt att ge styrelsen uppdrag att undersöka eller genomföra något som har med organisationen att göra. Använd motionsguiden!

Skicka in en motion genom att maila ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se

 

Missa ingen information! Gå gärna med i vår medlemsgrupp på facebook ”Sveriges ungdomsråds medlemmar” där massor av praktisk info kommer finnas. Håll gärna även utkik på vår instagram och facebook!

*Genom att anmäla er godkänner ni att Sveriges ungdomsråd behandlar era personuppgifter enligt GDPR