Materialbanken

Material för ungdomsråd

Vi har samlat ihop erfarenheter och byggt upp mallar och checklistor som kan vara bra att ha för att både starta, driva och utveckla sitt ungdomsråd. Allt för att underlätta för ungdomsråden och bygga upp en gemensam materialbank!

Mer material från våra projekt!

“Use your influence“ är ett material riktat till ungdomsgårdar/ungdomsråd och andra forum för unga för att stötta ungas medvetenhet om klimat, hållbarhet och konsumtion genom en framtagen workshopserie eller separata aktiviteter som ungdomsledare kan utföra tillsammans med ungdomarna. Det är framtaget av Fair Action och Sveriges Ungdomsråd med stöd av Allmänna Arvsfonden.

”Talets makt” är ett material om hur ungdomar kan använda retoriken och argumentation som verktyg för att kunna höja sina röster och påverka samhällsdebatten. Projektet som tog fram materialet hette Debattspelen och pågick 2016-2019 i Sveriges ungdomsråds regi med stöd av Allmänna Arvsfonden.