Medlemsvärvning och e-Bas

Det är viktigt att alla ungdomsråd arbetar effektivt med att värva både aktiva medlemmar och stödmedlemmar till er verksamhet för att växa och utvecklas. Likaså att ni rapporterar korrekt i medlemssystemet e-Bas. Vi tar fram en plan tillsammans och skrider till verket!

Medlemsvärvning
  1. Aktiva medlemmar
    Det är alltid viktigt att arbeta för ett mer representativt ungdomsråd med stor bredd på aktiva medlemmar och många perspektiv. Vi hjälper er gärna värva aktiva medlemmar som engagerar sig i ert råd och ger er tips på vägen för att så många som möjligt ska kunna gå med i ert ungdomsråd.
  2. Stödmedlemmar
    Det är också viktigt att ni har ett brett stöd i er kommun och är ute och syns mycket. För det är det bra om ni arbetar aktivt med att värva stödmedlemmar. För att organisationen ska kunna växa behöver vi bli fler i alla ungdomsråd runt om i landet – vi kommer gärna till era ungdomsråd och hjälper er värva och hur ni kan lägga upp värvningsarbetet.

    Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning och bokning. dina@sverigesungdomsrad.se

e-Bas support

Årsrapporteringen är livsviktig för Sveriges ungdomsråd. Det är också en av få skyldigheter som våra medlemmar har. Det beror på att en stor del av vår ekonomi, som möjliggör träffar/utbildningar för ungdomsråd, kommer från hur många medlemmar vi har i ungdomsråden. Det förutsätts också av att medlemmarna har rapporterats in korrekt i systemet samt att årsrapporteringen görs. För att vi ska kunna ge ett bra stöd till alla ungdomsråd behöver vi fortsatt växa som organisation.

Vi vet att vårt medlemssystem e-Bas kan vara svårt att sätta sig in i direkt hur det fungerar, därför hjälper vi er mer än gärna med detta!

Läs mer om e-Bas och hur ni använder det här!

Hör av er till ordförande Ellen Åberg på ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se så hjälper hon er med rapporteringen!