Ansök till Nordic participation summit!

Sveriges ungdomsråd tillsammans med finska Nuva ry och danska Netværket af Ungdomsråd har beviljats projektfinansiering för att arrangera ett helgseminarium för att fördjupa samarbetet mellan organisationerna och öka ungas deltagande.

Projektets huvudmål är att utveckla samarbetet mellan finska, svenska och danska ungdomsorganisationer för att möta gemensamma utmaningar. Vi kommer att utbyta kunskap genom att dela bästa praxis och erfarenheter mellan organisationerna och ungdomsråden för att förbättra ungas deltagande, med fokus på ungdomsråd på lokal och regional nivå. Vi kommer även att behandla ämnena inkludering, påverkan och effektivt samarbete. 

Deltagarna i helgseminariet  är styrelseledamöter och anställda i de deltagande organisationerna samt intresserade unga medlemmar med erfarenhet av ungdomsråd i organisationerna. Nordic Participation Summit är en möjlighet för alla organisationernas medlemmar att delta i internationellt nätverkande och utveckla de nationella ungdomsorganisationernas arbete.

Helgseminariet kommer att äga rum den 20–22 september 2024 i Stockholmsområdet. Programmet kommer att bestå av workshops och innovativa diskussioner mellan representanter för varje partnerorganisation. Alla deltagare kommer att ha en aktiv roll i seminariet, delta i diskussioner, workshops och hålla presentationer. Förutom helgseminariet förväntas också deltagarna delta i en rad möten både före och efter seminariet.

Seminariet är helt gratis för alla deltagare, inklusive resor, mat och boende på seminariet. 

Vem kan ansöka?

Vi söker aktiva och entusiastiska deltagare som har erfarenhet av att engagera sig i ett ungdomsråd. Deltagarna måste vara redo att dela med sig av sina erfarenheter och idéer om hur man kan förbättra ungas engagemang och ungdomsrådsarbete på lokal nivå. De sökande måste vara mellan 16–20 år gamla. Helgseminariet och arbetet före- och efterarbetet kommer att ske på engelska. Utöver deltagarna från de arrangerande organisationerna kommer totalt nio personer att väljas ut, tre från varje deltagande land.

I ansökningsprocessen kommer vi att använda positiv särbehandling, vilket innebär att individer som tillhör minoritetsgrupper särskilt beaktas i urvalsprocessen. Detta eftersom att seminariet har temat inkludering, och vi vill höra idéer och tankar ur olika perspektiv. Vi uppmuntrar personer med olika bakgrunder att söka!

Alla deltagare ska kunna delta i möten före och efter seminariet samt vara närvarande hela seminariehelgen.

Viktiga datum

Förmöte 3/9 kl. 17:00

Helgseminarium i Stockholmsområdet 20–22/9

Eftermöte 1/10 kl. 16:00 

När du ansöker förbinder du dig att delta i seminariet om du blir utvald. Ansökan är öppen till 7 juni kl. 23:59. Fyll i formuläret på engelska. 

För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta Yannika Rönnqvist på yannik@sverigesungdomsrad.se eller 0700294283.