Politisk påverkan

Hur kan vi arbeta med att driva politik tydligare? Hur opinionsbildar en kring barnkonventionen, ungas rätt till asyl, ett Ungdomens-hus, mer jobb för unga i kommunen eller andra frågor vi engagerar oss i? Detta tar vi er igenom i en högst interaktiv workshop med fokus på att skapa ett fokus för den formen av opinionsarbete som ni vill bedriva.

 

Moment i utbildningen 
  • Introduktion vad är Sveriges ungdomsråd
  • Vilken roll har ert ungdomsråd, vilken opinionsbildning vill ni bedriva
  • Ta fram en plan och rikta opinionsarbetet
  • Konkreta metoder och verktyg för att få gehör
  • Hur ni organiserar opinionsarbetet
  • Massor av praktiska övningar 
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till våra anslutna ungdomsråds styrelser. Bra för ett helt nytt ungdomsråd eller en nyvald styrelse

Antal deltagare 

5 – 20

Bokning

Kontakta vår verksamhetschef John Liljegren för rådgivning, priser och bokning. (för medlemmar alltid gratis)

Mejl: john@sverigesungdomsrad.se