Metodboken[!]

(2013) Det praktiska verktyget för kommuner som vill utveckla sitt arbete kring unga medborgare möjlighet till reellt inflytande.

Boken innehåller 12 konkreta metoder som kommuner och andra kan använda sig av för att förbättra sitt arbete med ungas inflytande och delaktighet, allt från medborgarmöten till sms-panel och politikerluncher.