Talets makt

Tala för att påverka!

Ni vet redan hur viktigt det är att kunna göra sig hörd. Speciellt när man är ung, tillhör en minoritetsgrupp eller på annat sätt har svårare att komma till makten eller få andra att lyssna. Nu är den här; boken som kan hjälpa er vässa era övertalningsskills.

Vi har tagit fram en bok byggd på erfarenheter från projektet Debattspelen, vars syfte är att stärka ungas röster och ge konkreta verktyg inom retorik, argumentation, debatt och kritiskt tänkande.

Boken innehåller fakta och övningar om kroppsspråk, retoriska hjälpmedel, debattera online, bygga argument, och även att genomskåda och bemöta härskartekniker och argumentationsfel.

Boken är gratis för unga som beställer under 25 år – för att utnyttja detta mejla din beställning till butik@sverigesungdomsrad.se