Ungdomar i demokratin

(2009) En rapport om ungdomars politiska deltagande. Behandlar frågor som; hur skiljer sig ungdomars politiska deltagande från vuxnas, hur kan man öka ungdomars politiska deltagande och vilka rättigheter ungdomar har.

För dig som vill lära dig mer om ungdomar, demokrati och om medborgardialog med ungdomar.