Sveriges ungdomsråd driver både egna projekt och projekt i samverkan med andra ungdomsorganisationer eller aktörer i civilsamhället. Vi driver, samverkar, och utvecklar kunskaper om separata områden som vi ser kan stärka våra ungdomsråd och i längden ungas inflytande.

På denna sida kan du hitta både aktiva och tidigare projekt.

Aktiva projekt

Tidigare projekt