Sveriges ungdomsråd lanserar en ny satsning där vi under tre år ska arbeta med att öka ungas inflytande, delaktighet och möjligheter att organisera sig i regionala frågor och regionala beslutsprocesser. Projektet startades under hösten 2023 med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Pressmeddelande 2023-06-13

Nytt projekt: Regional Youth Project

Sveriges ungdomsråd lanserar en ny satsning där vi under tre år ska arbeta med att öka ungas inflytande, delaktighet och möjligheter att organisera sig i regionala frågor och regionala beslutsprocesser. Projektet ska ta fram konkreta åtgärder, metoder och forum för att involvera och engagera unga i regionernas arbete, så att unga i högre grad har möjlighet och kunskap för att kunna organisera sig och påverka regioner.

Bild från Sveriges ungdomsråds seminarium i Almedalen 2019

– Ungdomar står idag långt ifrån den regionala politiken. Den upplevs som otillgänglig och svår att påverka och organisera sig inom. Med stöd från Allmänna Arvsfonden kan vi nu tillsammans med engagerade pilotregioner ta ett helhetsgrepp och utveckla metoder och forum för unga att kunna påverka och organisera sig regionalt, säger John Liljegren, verksamhetschef för Sveriges ungdomsråd

I projektet finns det två huvudsakliga målgrupper. Ungdomar som bor, vistas eller verkar i regionerna och därför har rätt till inflytande är den första gruppen och politiker och tjänstepersoner inom regioner är den andra målgruppen.

– Det är oerhört viktigt att ungdomars inflytande stärks, för att göra det behöver demokratiska arenor breddas och bli bättre på att tillvarata ungas kunskap och perspektiv. Vi ser mycket framemot denna satsning och att tillsammans med våra ungdomsråd och medlemmar arbeta för att skapa förutsättningar för ungdomar att höja sina röster i regionala frågor, säger Ellen Åberg, ordförande för Sveriges ungdomsråd. 

Projektet drivs av Sveriges ungdomsråd i samverkan med Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Östergötland och Sveriges Kommuner och Regioner, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Kontakt
John Liljegren, verksamhetschef
john@sverigesungdomsrad.se