Vad tycker unga i din kommun?

Appen byggdes för att möta två olika behov, både politikernas och de ungas. Politikerna behöver få reda på vad unga tycker och vad de vill ska förändras. Barn och ungdomar ska kunna se vad som händer i kommunen och dela med sig av sina åsikter och förslag även om politikerna inte arbetar med ämnet just för stunden.

Vi har även utvecklat appen för att passa andra som är intresserade av ungdomsinflytande, exempelvis en idrottsförening som vill kommunicera med sina medlemmar eller andra unga i kommunen.

SpeakApp togs fram av Rädda Barnen i samarbete med Haninge kommun, Haninge Ungdomsråd och Rädda Barnens Ungdomsförbund med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden. Nu har vi på Sveriges ungdomsråd tagit över stafettpinnen och utvecklat appen vidare för att lansera den till fler kommuner.

Funktioner

Arbete och studier

I den nya funktionen Arbete & studier finns det möjlighet att hitta lediga jobb lokalt i den kommun där användaren bor, detta genom Arbetsförmedlingens flöde med lediga jobb. Utöver det möjliggör funktionen även digital vägledning för arbete och studier från en vägledare i kommunen.

Din åsikt

Denna funktion är en möjlighet för ungdomar att fritt skicka in sina åsikter, högt och lågt, till kommunen eller den förening som använder appen. Förutom en direkt kanal för ungdomarna har funktionen också använts som ett effektivt sätt för kommunens ungdomsråd att förbereda ärenden till exempelvis Ungdomsfullmäktige.

Snabbfråga

Politiker, tjänstepersoner, eller andra intresserade kan via appen skicka ut korta frågor med svarsalternativ till kommunens ungdomar, som ett sätt att kolla läget i en specifik fråga. Resultatet visas i form av ett cirkeldiagram och även om svaren inte nödvändigtvis är representativa för alla, så kan dom ge en översiktlig bild.

E-förslag (tillägg)

Här kan ungdomarna skicka in förslag om hur man vill att kommunen ska förändras. Denna funktion kan kopplas ihop med kommunens befintliga system för medborgarförslag. Medborgarna ges även möjlighet att stödja andras förslag och åsikter genom att “skriva under”. Denna funktion kan stängas av om kommunen inte har det, eller så kan vi hjälpa er sätta upp en sådan.

På gång

En kalender som visar vad som händer för unga i kommunen. Här kan alla möjliga aktiviteter marknadsföras, till exempel fester av olika slag, eller en dag med familjefiske. Det kan även handla om jobb, praktikplatser och annan liknande information. Du kan se tidigare händelser, och även spara intressanta händelser som en favorit.

Enkel redigering

Med några snabba klick lägger du till din logotyp, en kort informationstext, ett nytt evenemang eller en ny Snabbfråga. Utbildning och support ingår självklart i avtalet.

Vad ingår i priset?

 • Licens för att använda SpeakApp under 1 års tid
 • Utbildning i hur appen används
 • Marknadsföringsmaterial
 • Drift och tekniskt stöd

Intresseanmälan SpeakApp

Vill du ha en offert för SpeakApp?
Lämna dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!

  Ange vilken kommun eller organisation du representerar.  Här fyller du i om ni är intresserade av något av tillvalen Arbete & Studier eller E-förslag. Om ni vill ha båda tillvalen klickar ni i båda rutorna.

  Tillvalet Arbete & StudierTillvalet E-förslag

   


  Fyll i din e-postadress.