Styrelse & styrdokument

Sveriges ungdomsråds styrelse består av ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande samt fem ledamöter. Vem som helst kan kandidera till styrelsen, men de flesta är eller har på ett eller annat sätt själva varit aktiva i ett ungdomsråd. Styrelsen arbetar strategiskt med att leda och utveckla organisationen framåt. Styrelsen väljs årligen på kongressen av medlemmarna och företräder organisationen i paneler, opinionsbildning, för kommuner och på medlemsbesök och andra sammanhang.

Styrelsen 2023/2024

Ellen Åberg

Ordförande

ellen.aberg@sverigesungdomsrad.se

Mahad Abdullahi

Styrelseledamot

mahad@sverigesungdomsrad.se

Johan Claesson

Styrelseledamot

johan@sverigesungdomsrad.se

Linnea Hallberg Danell

Styrelseledamot

linnea.hallberg@sverigesungdomsrad.se

Jonatan Widmark

Styrelseledamot

jonatan@sverigesungdomsrad.se

Alexander Rydberg

Styrelseledamot

alexander@sverigesungdomsrad.se

Tekla W Björkum

Vice ordförande

tekla@sverigesungdomsrad.se

 

Vidar Nygren

Styrelseledamot

vidar@sverigesungdomsrad.se

Styrdokument

Dessa dokument reglerar vilka vi är, vad vi tycker, vad vår vision är, och hur vi ska komma dit.

Stadgar

Här hittar du alla viktiga överenskommelser om Sveriges ungdomsråd som förening.