Styrelseutbildning

Här får ni som nyvald styrelse för ert ungdomsråd en introduktion till ert uppdrag. Vi går igenom grunderna i organisation, kommunikation och projektplanering. Vi kommer ta fram upplägg på hur er styrelse kan vara uppbyggd och organiserad. När ni går därifrån kommer ni att ha full koll på er struktur samt ha en påbörjad verksamhetsplan och ett årshjul.

 

Moment i utbildningen 
  • Introduktion vad är Sveriges ungdomsråd
  • Teambuilding
  • Vad en styrelse är och vilken roll den har
  • Er styrelses organisering och funktion
  • Mötesteknik och arbetssätt
  • Ledarskap och härskartekniker
  • Vi tar fram verksamhetsplan och årshjul
  • Massor av praktiska övningar 
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till våra anslutna ungdomsråds styrelser. Bra för ett helt nytt ungdomsråd eller en nyvald styrelse

Antal deltagare 

3 – 13

Bokning

Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: dina@sverigesungdomsrad.se