Ungdommens Folkemøde NORD var en demokratifestival, där ungdomar genom workshops, kreativa uttryck och dialog delade erfarenheter och inspiration från hela norden. Under två dagar tog sig ungdomar tillsammans med beslutsfattare, organisationer och aktivister sig an några av Nordens demokratiska utmaningar. På kvällarna öppnades scenområdet upp för livemusik och bokade artister från vår lineup. Sveriges ungdomsråd utgjorde den svenska delen av projektets nordiska styrgrupp.

Aftermovie
Berättelser från projektet

 

Let me in. Hear me out. [EN]

With “Let me in. Hear me out.” we seek to explore and explain some of the thoughts and statements made by young Nordic participants at Ungdommens Folkemøde NORD 2023 with a focus on three main topics: Democracy, Civic Engagement, and Social Entrepreneurship.

Read the report here!

 

 

Evaluationreport UFM Nord ’23 [EN]

In this report, we look at what some of the 1.500+ participants at Ungdommens Folkemøde NORD had to say about their experiences at the festival, while also examining evaluations from the 17 organizations and our Core Volunteer Group.

Read the report here!

 

Med Ungdommens Folkemøde NORD ville vi skapa ett inkluderande och demokratiskt utrymme för ungdomar boende i norden att mötas och utforska framtidens demokrati och kultur i vår region. Projektets demokratiska ledord: Respekt, Social integration, Öppenhet, Lika deltagande, och Samarbete över gränserna. 

Ungdommens Folkemøde NORD var ett pilotprojekt som drevs av den danska organisationen Ungdomsbureauet i samverkan med Sveriges ungdomsråd, Finlands ungdomsfullmäktigen, norska Voksenåsen och grönländska organisationen KRK INUA med stöd av A.P. Møller Fonden, och Nordiska ministerrådet.

Se projektets ordinarie hemsida!