Vad betyder det?

Det finns många sätt att presentera vilken lagstiftning och vilka rättigheter som gäller för politisk påverkan. Nedan har vi valt att sortera de olika rättigheterna utifrån tre kategorier. Vissa av rättigheterna beror på ålder, medan andra gäller alla. Det viktiga är att du har rätt att påverka!

Valdemokrati
 • Rösta i allmänna val
 • Rösta i folkomröstningar och väcka fråga om folkomröstning
 • Kandidera till förtroendeposter i kommunfullmäktige och politiska nämnder

Observera att dessa rättigheter enbart gäller för personer som är 18 år och över.

Deltagardemokrati
 • Begära ut allmän handling från alla kommunala myndigheter
  överklaga kommunala beslut
 • Ta del av alla protokoll från möten med kommunstyrelsen, kom-
  munfullmäktige och nämnder
 • Kontakta politiker eller förvaltning och få svar inom tre veckor
 • Lyssna på alla kommunfullmäktigemöten
 • Lämna svar i de fall kommunerna lägger eller ställer ut förslag på
  remiss
 • Lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om kommunen
  har infört en sådan bestämmelse
Organisering
 • Bilda föreningar och organisationer
 • Starta och driva tidningar
 • Hålla möten
 • Ordna demonstrationer på allmänna platser eller på andra platser få lov att samtala, diskutera, debattera och föra en dialog om politik
 • Skriva artiklar eller insändare i tidningar eller på nätet

Observera att alla grundläggande fri- och rättigheter gäller för alla medborgare oberoende av ålder

Vill du påverka mer?

Då kan du gå med i ett ungdomsråd eller starta ett ungdomsråd! Ett ungdomsråd är ett forum som unga själva styr över och påverkar sin kommun. Ni kan bjuda in politiker och ungdomar till diskussionskvällar, debatter eller varför inte hålla aktiviteter för ungdomar i ert område?