Use your influence!

Här hittar du ett material riktat till ungdomsgårdar/ungdomsråd och andra forum för unga för att stötta ungas medvetenhet om klimat, hållbarhet och konsumtion. Materialet är framtaget av Fair Action och Sveriges Ungdomsråd med stöd av Allmänna Arvsfonden.

→Påverka!

Ta del av aktiviteter eller en workshopserie gällande hållbar konsumtion som kan utföras på er ungdomsgård tillsammans med ungdomarna i vår aktivitetsbank. Läs gärna också om inspiration från en annan ungdomsgård, om projektet “Use your influence” samt tips från influencern Therese Lindgren längre ner på sidan.

 

→Aktivitetsbank!

Här kan du ta del av Fair Actions framtagna material som innehåller aktiviteter och en workshopserie för ungdomar gällande hållbar konsumtion. Målet är att få fler engagerade och välmående unga som känner att de kan påverka, både lokalt och globalt. Aktiviteterna är anpassade efter olika grader av förkunskaper och intressen. Det ska vara roligt att påverka, så ge unga möjligheten – use your influence!

 

→Ta del av alla aktiviteter i en workshopserie!

Vill du lägga mer tid och fokus på att diskutera hållbarhet med unga? Då har vi tagit fram en workshopserie där övningarna från vår aktivitetsbank har satts ihop till ett roligt och intresseväckande upplägg, anpassat för flera träffar. Handledningen till workshopserien kan användas i sin helhet eller användas som inspiration utifrån gruppens förkunskaper och intressen.

Workshopserien syftar till att stötta ungas engagemang i frågor som rör klimat, hållbarhet och konsumtion. Materialet ger ungdomar kunskap om att ta egna initiativ för att förändra sina konsumtionsmönster men också verktyg så att de kan sätta press på företag och beslutsfattare att ta sitt ansvar. Kort beskrivet kommer unga som tar del av materialet att:

  • Veta hur de kan konsumera och samarbeta mer hållbart.
  • Känna att de kan påverka företag och beslutsfattare att ta ett större ansvar.
  • Agera mer hållbart och sprida kunskap och inspirera andra unga.

Forskning visar att unga känner ångest och oro för framtiden, inte minst gäller oron klimat- och miljöfrågor. En framgångsrik strategi för att öka ungas välmående är att ge specifik och konkret information om vad unga själva kan göra för att bidra till förändring. För även om små handlingar inte kan lösa alla utmaningar för klimat och konsumtion, kan konkreta sådana leda till en ökad framtidstro som i sin tur ökar individens välmående.