Ni kan bättre!

Metoder som skapar förutsättningar för ungas engagemang och organisering ”Ni kan bättre” är ett utbildningskoncept som vänder sig till främst politiker, tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

I utbildningen går vi igenom innehållet i Metodboken som vi släppte 2013 för att ge konkreta exempel på hur kommuner kan utveckla sitt arbete för att ge fler unga rätten till reellt inflytande. Tillsammans får deltagarna möjlighet att fundera kring det ni gör idag och vilka tillvägagångssätt som skulle passa just er kommun för att
förbättra medborgardialogen.

Vi kan garantera att ni efter utbildningen har med er inspiration till ert vidare arbete, samt konkreta idéer och verktyg för att arbeta vidare.

Utbildningens längd kan variera från 45 minuter till en heldag, beroende på era önskemål och behov.

Heldagsutbildningen är upp till 8 timmar lång och ger oss full möjlighet att anpassa utbildningen utefter era behov och önskemål. Dagen är en härlig blandning av föreläsning och interaktivitet. Detta innebär att vi kommer att processleda en workshop där deltagarna får tillfälle att lägga upp en plan för det interna och externa arbetet för att öka ungas reella inflytande. Efter dagen kommer deltagarna ha en tydlig bild över hur arbetet
kan fortgå och vara fulla av inspiration och nya metoder.

Halvdagsutbildning är upp till fyra timmar lång. I detta upplägg ges utrymme för interaktiva övningar och vi går på djupet på just era behov och utvecklingsområden. Dagen innefattar både en föreläsningsdel och en workshopsdel där deltagarna utifrån sin egen roll och i grupp får börja planera hur arbetet med ungas inflytande kan utvecklas.

2 timmar innehåller en föreläsning av metodbokens innehåll, samt våra grundläggande tankar och förhållningssätt i arbetet med inflytande riktat mot unga. Passet avslutas med en mer interaktiv del där deltagarna enskilt och i grupp får kartlägga vad som görs idag och vad som kan förbättras.

Innehållet i utbildningen är hämtat från rapporten ”Ni kan bättre” & ”Metodboken” som båda finns i vår butik

Moment i utbildningen 
  • Skillnaden på ungas inflytande och ungas organisering 
  • Vikten av ungas rätt till inflytande 
  • Ungas rättigheter i lagar 
  • Barnkonventionen blir svensk lag
  • Att skapa samråd mellan vuxna som arbetar med unga och unga
  • Medverkan i kvalitetsarbete 
  • Informationsspridning till elever om pågående eller fattade beslut 
  • Praktiska övningar 
Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till främst politiker, tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

Utbildningens längd

 

Antal deltagare 

Detta anpassar vi oss till utifrån er situation

Bokning

Kontakta vår verksamhetschef John Liljegren för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: john@sverigesungdomsrad.se

Tel: 073-073 31 53