Starta ungdomsråd!

Vill er kommun/stadsdel eller region starta ett ungdomsråd? Vi hjälper gärna till att stärka ungas inflytande med er!

Vi är med er från idé till genomförande!

Vi kollar på förutsättningar, möjligheter och tar tillsammans med er fram en plan för hur ni kan lägga upp arbetet. I denna utbildning får ni allt ifrån mängder med inspiration från hur ungdomsråd arbetar över hela Sverige, och vår erfarenhet av hur unga får riktigt inflytande.

Ungas inflytande uppnås inte av enskilda satsningar, det behövs tid och uppföljning. Ibland behöver olika metoder provas för att se vad som fungerar bäst med era lokala förutsättningar.

Vi är med er från idé hjälper er utveckla idé, sätta upp mål och stödjer er i hur ungdomsrådet kan förberedas, organiseras och genomföras. När ungdomsrådet är igång så får de unga deltagarna delta i Sveriges ungdomsråds nationella nätverk för att kunna ta med ännu mer kunskaper hem till sitt ungdomsråd och driva utvecklingen vidare.

Vem kan gå? 

Utbildningskonceptet vänder sig till främst tjänstepersoner och er som arbetar med unga.

Antal deltagare 

För denna typen av processledning är en mindre grupp på 2-3 personer lämplig då det är dessa som förväntas ta arbetet vidare under processen.

Bokning

Kontakta vår utbildningskoordinator Dina Alami för rådgivning, priser och bokning.

Mejl: dina@sverigesungdomsrad.se

Är du ung och vill starta ungdomsråd eller vill du få mer tips?
Läs mer ↓