Uttalande

2022-11-30

Diskriminering att 16-åringar inte får rösta i allmänna val!

Nya Zeeland brukar tillsammans med de nordiska länderna ofta ligga i topp i globala utvärderingar av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Enligt en studie från Göteborgs Universitet har den demokratiska utvecklingen i Nya Zeeland, ända sedan 1900-talet, kraftigt fortsatt öka. Måndagen den 21 november 2022 gav högsta domstolen i Nya Zeeland ett besked som fick linjediagrammen som visar de demokratiska värdena att skjuta i taket. 

I Nya Zeeland har organisationen “Make it 16” länge kämpat för att landets rösträttsålder ska sänkas. De hävdar att dagens rösträttsålder på 18 år bryter mot landets grundlag. I grundlagen står det tydligt att ingen medborgare får utsättas för åldersdiskriminering efter att ha har fyllt 16 år, det anser Nya Zeelands högsta domstol som nu gett organisationen rätt juridiskt. Rösträttsåldern kan därför komma att ändras efter den högsta domstolens uppmärksammade beslut. 

Sveriges Ungdomsråd har länge förespråkat och kämpat för att sänka rösträttsåldern i de allmänna valen till 16 år. Rösträtt 16 är en fråga om demokratiskt inflytande, om mänskliga rättigheter. Så länge ungdomar inte har rösträtt kommer deras åsikter att åsidosättas till fördel för de medborgare som kan rösta i valen. Om Sveriges demokrati ska vara en varaktig, kraftig och effektiv demokrati som fattar de bästa möjliga besluten för hela befolkningen, går det inte att isolera ungdomar från demokratiskt inflytande. Att unga inte är tillräckligt representerade i politiskt beslutsfattande leder inte bara till minskad tilltro för demokratin, utan besluten som fattas blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiven och erfarenheterna som unga bär på försvinner. 

Än en gång visar Sverige att vi inte ligger i framkant, varken när det gäller demokrati eller representativitet. Det är hög tid att Sveriges politiker inser att ungdomar är kompetenta nog, både för att rösta och för att bli valda. Ungdomars åsikter och perspektiv krävs för att vi ska kunna fatta långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut. Sveriges Ungdomsråd välkomnar därför den högsta domstolens vägval i Nya Zeeland, och råder Sverige att gå i deras fotspår i rösträttsfrågan. 

// Styrelsen, Sveriges Ungdomsråd 

Ellen Åberg

Ordförande

Ellen arbetar med att leda styrelsen och dess uppdrag, håller våra utbildningar till kommuner, ungdomsråd och partners, samt vårt opinionsarbete.

Tekla W Björkum

Vice ordförande

tekla@sverigesungdomsrad.se