Uttalande

2020-12-04

Med anledning av höstens utspel kring gymnasielagen kommenterar Sveriges ungdomsråd situationen. 

Unga som söker uppehållstillstånd genom gymnasielagen drabbas hårt av konsekvenserna från pandemin och unga riskerar utvisning om inte lättnader sätts in. Åtgärder har gjorts för att stödja såväl privatpersoner som företag. Men lättnader för unga ensamkommande och unga som söker uppehållstillstånd genom gymnasielagen – där lyser viljan i våra beslutsfattande organ att ta fram lösningar med sin frånvaro.

Gymnasielagen från 2018 lät tusentals unga som nekats asyl läsa färdigt gymnasiet med möjlighet till permanent uppehållstillstånd, för den som inom sex månader efter examen får ett fast jobb. År 2020 är ett år där många mist jobbet, anställningar hyvlas och permitteras, och det råder en osäkerhet för företag och arbetsgivare kring framtid. Det har inte varit ett år att få in unga på arbetsmarknaden då förutsättningarna har inte funnits.

Som ungdomsorganisation följer vi debatten och beslutsfattares utspel med frustration. Frustration över den breda ovilja som finns att debattera lösningar med grund i barnkonventionen, grund i asylrätten, och som tar avstamp i människovärdet – oavsett åsikter om den nuvarande gymnasielagen. Det måste finnas fler och bättre lösningar, och det är dags att ta fram dem. 

/Styrelsen för Sveriges ungdomsråd