1.

Skapa förändring

Ungdomsråden får saker att hända! Ni inom rådet bestämmer själva vad ni vill arbeta med för frågor och driva för projekt. Till exempel anordnade Forshaga ungdomsråd en gratis musikfestival, Sjöbo ungdomsråd lanserade Sveriges första  rullande ungdomsmottagning, Skövdes ungdomsråd kämpade fram en ny samlingsplats för unga, och ungdomsrådet i Skärholmen drev en kampanj mot gatuvåldet.

2.

Träffar & utbildning

Du får delta kostnadsfritt på alla våra nationella träffar, utbildningar och konferenser:

IRL är Sveriges ungdomsråds största årliga arrangemang dit alla medlemmar bjuds in att delta. Vi är mellan 60-150 personer, och helgerna är alltid sprängfyllda med inspiration, föreläsningar, diskussion och annat kul.

IRL anordnas på hösten varje år, normalt under Halloween-helgen, och flyttar runt mellan olika orter i landet. Bland annat har vi varit i Gävle, Ljungby, Kungsbacka och Lund!

Inspirationshelger kallas de utbildningshelger som vi arrangerar för våra medlemmar och som går djupare in på ett tema i taget. Vi har omkring tre inspirationshelger varje år, och precis som IRL flyttar de runt mellan olika orter i landet!

Kongressen är Sveriges ungdomsråds årsmöte och alla medlemsungdomsråd som har skickat in medlemsrapportering för föregående år är välkomna dit för att bestämma vad Sveriges ungdomsråd ska fokusera på under kommande år, och för att bestämma vilka som ska utgöra organisationens styrelse.

3.

Vad är Sveriges ungdomsråd?

Finns det inget ungdomsråd i din kommun?