Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Detta blir lättare genom att man organiserar sig. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet syftar till att göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i närsamhället. 

Sveriges ungdomsråd samlar ungdomsråd och andra inflytandeforum för ungdomar från hela landet. Vi har ca 40 aktiva ungdomsråd i vårt nätverk, och växer ständigt. Idag vet vi inte exakt hur många av Sveriges kommuner som har inflytandeforum för unga, men vi är i full fart med att försöka få en översikt och göra en sammanställning kring detta. Det vi vet är att ungdomar på många ställen runt om i landet saknar möjligheter att komma till tals. Det är detta vi försöker ändra på.

Sveriges ungdomsråd bildades 2003 av ungdomar som kände ett starkt behov av att samarbeta, och idag är detta fortfarande organisationens huvudfunktion. Vi hjälper ungdomar från hela landet att komma i kontakt med varandra och ger dem inspiration och kunskap kring hur de kan möta de problem som de ser. Ungdomsråden arbetar politiskt på många ställen, men detta är inget krav. De driver också egen verksamhet, såväl ekonomisk som social och kulturell. Vi på Sveriges ungdomsråd ser vikten av att unga får jobba med det de själva vill, på sitt eget sätt och lägger ingen press på våra medlemsföreningar att jobba mer med någon särskild fråga. Fri organisering är en av våra huvudfrågor.

Sveriges ungdomsråd är partipolitiskt och religiöst obundet och välkomnar alla unga som vill engagera sig, så länge de vill vara med i en inkluderande och demokratisk struktur, det är enda kravet. Vi anammar ett normkritiskt förhållningssätt och jobbar så hårt vi kan på att skapa en tillgänglig organisation där alla känner sig hemma och välkomna. Det är det viktigaste för oss.