Vi ses väl på vinterns träffar?

 


 

Digital nätverksträff!


En digital träff förbereds för medlemmar i ungdomsråd där vi kan ses digitalt och prata om vad ni medlemmar vill att organisationen riktar in sitt arbete på under det nya året. Under träffen kommer medlemmar kunna utbyta tankar och erfarenheter med varandra och få stöd i att skriva motioner.

Ordförandenätverket! 


Du/ni som är ordföranden eller ledare kan ta stöd och skillshare tillsammans med andra ordföranden för att utbyta tankar och idéer och stärkas av varandra under ordförandenätverket.

Kongressen!


I mars är det dags för den årliga kongressen där alla medlemmar tar beslutet om hur år 2021 ska se ut och väljer nya förtroendevalda. Kongressen kommer arrangeras digitalt och vi hoppas de er alla där!